Sıra №-si Əməliyyatın adı “Azərpoçt”MMC
Hüquqi şəxs / Fərdi sahibkar
    Milli Valyuta Xarici Valyuta
1 Cari hesabın açılması (valyuta növündən asılı olmayaraq) 10 AZN 10 $
2 Çek kitabçasının verilməsi - -
-25 vərəqli 10 AZN -
-50 vərəqli 15 AZN -
3 Hesablar üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz -
4 Hesablar üzrə elektron aylıq çıxarışların verilməsi 2 AZN -
5 Hesablar üzrə çıxarış-dublikatların verilməsi 2 AZN -
   -1 aya qədər dövriyyələr 2 AZN -
   -3 aya qədər dövriyyələr 5 AZN -
   -1 il və daha çox müddətə dövriyyələr 10 AZN -
6 Nağd pul vəsaitlərinin  inkasasiyası razılaşma yolu ilə -
7 Manat əməliyyatları
7.1 Müştərinin tapşırığı ilə köçürmələr    
  Filialdaxili köçürmələr pulsuz -
  Filiallararası ( o cümlədən, Alanın hesabı digər bankda olduqda) 0.2% (min 1 AZN mak 200 AZN) -
7.2 Müştərinin cari hesabından nağd vəsaitin çıxarılması x x
  Müştərinin cari hesabına gündəlik nağd qaydada daxil olan  vəsaitdən artıq aldığı məbləğdən tutulan  komissyon haqqı 0,2% (Vergi faizi nəzərə alınmadan) -
7.3 Cari hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq) Pulsuz -
7.4 Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi xahişi ilə) 25AZN -
8 Valyuta əməliyyatları
8.1 Müştərinin tapşırığı ilə valyuta ilə köçürmələr    
  -Filial daxili köçürmələr pulsuz -
  -Ölkə daxili və xaricinə köçürmələr - -
                           -USD - 0.3% (min 20 USD mak 300 USD)
                        - EUR  - 0.3% (min 20 EUR mak 400 EUR)
                         -RUR - 0.3% (min 500 RUR mak 5000 RUR)
                         -GBP - 0.3% (min 25 GBP mak 300 GBP)
 -Digər valyuta ilə - 0,3 % (min 20 USD ekvivalenti mak 300 USD ekvivalenti) 
8.2 Müştərinin cari hesabından nağd vəsaitin çıxarılması x x
  Müştərinin cari hesabına gündəlik nağd qaydada daxil olan  vəsaitdən artıq aldığı məbləğdən tutulan  komissyon haqqı - 0.9% (Vergi faizi nəzərə alınmadan)
8.3 Valyutada cari hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq) pulsuz -
8.4 Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi xahişi ilə) - 25 USD
8.5 Konvertasiyaya görə  komisyon haqqı - -