Sıra №-si Əməliyyatın adı Akkreditivlər üzrə Tariflər Planı
Hüquqi şəxs
Milli valyuta Xarici valyuta
1 Akkreditivin açılması 0,25% olmaqla,  min. 100 AZN 0,25% olmaqla,  min. 100 EUR/USD
2 Akkreditivin şərtlərinin dəyişdirilməsi 100 AZN 100 EUR/USD
3 Akkreditiv vaxtının uzadılması 0,25% olmaqla,  min. 100 AZN 0,25% olmaqla,  min. 100 EUR/USD
4 Akkreditiv məbləğin artırılması (artırılan məbləğə hesablanır) 0,25% olmaqla,  min. 100 AZN, maks. 400 AZN 0,25% olmaqla,  min. 100 EUR/USD, maks. 400 EUR/USD
5 Digər bankların xidmət haqları Fakt əsasında müştəridən tutulur
6 Akkreditiv üzrə ödəniş 0,25% olmaqla,  min. 100 AZN, maks. 400 AZN 0,25% olmaqla,  min. 100 EUR/USD, maks. 400 EUR/USD
7 Akkreditivin avizo olunması 0,1% olmaqla,  min. 50 AZN, maks. 300 AZN 0,1% olmaqla,  min. 50 EUR/USD, maks. 300 EUR/USD
8 Transfer akkreditivi üzrə ödəniş 0,1% olmaqla,  min. 100 AZN, maks. 400 AZN 0,1% olmaqla,  min. 100 EUR/USD maks. 400 EUR/USD
9 Akkreditivin beynəlxalq statuslu bank tərəfindən təsdiqlənməsi Razılaşma yolu ilə
10 Sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və göndərilməsi 0,25% olmaqla,  min. 100 AZN, maks. 400 AZN 0,25% olmaqla,  min. 100 EUR/USD, maks. 400 EUR/USD
11 İtirilmiş sənədlərin surətlərinin verilməsi 50 AZN 50 EUR/USD
12 Sorğuların göndərilməsi 50 AZN 50 EUR/USD
13 Akkreditivin ləğv edilməsi 100 AZN 100 EUR/USD
14 Digər komisyon haqlar Razılaşma yolu ilə

 

Hüquqi şəxslər üçün tariflər