Yüklə

 

 

S/S Əməliyyatın növü Əməliyyatın təsviri DMC Maestro MC Standard Premium Kartlar
MC Gold MC Platinium
1 Dəstək haqqı (AZN) 1 illik 13 12 20 50 60
2 illik 18 17 30 60 80
3 illik 24 23 40 70 100
2 NRYTN tabeli müəssisələr üçün əmək haqqı kartının güzəştli dəstək haqqı 1 illik 11 10 Kartın satış tarifinə bərabərdir
2 illik                 16 15
3 illik               22 21
3 Kartın vaxtından əvvəl dəyişdirilməsi Kartın ilkin dəstək haqqı tarifinə bərabərdir
4 Kartın statusunun dəyişdirilməsi pulsuz
5 PİN kodun ATM vasitəsilə dəyişdirilməsi 1 AZN
6 "SMS xəbərdarlıq" xidməti üzrə aylıq dəstək haqqı 0
7 Əmək haqqının kart hesabına köçürülməsi 0,5 %
8 NRYTN tabeli müəssisələr üçün əmək haqqının kart hesabına köçürülməsi (güzəştlə) 0,4 %
9 Əmək haqqı kartının sahibi tərəfindən kartın hesabına MXŞ-də nağd şəkildə vəsait mədaxil edilərsə, MXŞ tərəfindən kart hesabına tətbiq olunur. 1%
10 Azərpoçt MMC-nin terminallarında əmək haqqının nağdlaşdırılması 0
11 Əmək haqqı kartları vastəsilə Millikart Şəbəkəsində* xidmət olunan digər bankların terminallarında 0,5 % 0,5 % + 0,5
12 Əmək haqqı kartları vastəsilə Millikart Şəbəkəsindən xaric  digər rezident bankların** terminallarında 0,5 % + 0,20 0,5 % + 1,20
13 Əmək haqqı kartları vastəsilə qeyri rezident bankların ATM/POS terminallarında 0,5 % + 2,20
14 Konvertasiya haqqı 2 %
15 CARD TO CARD əməliyyatı (kartdan karta vəsaitin köçürülməsi) (ATM/CİB) Azərpoçt daxilində - ATM                 min 0,5 / 0,5 %
Millikart daxilində -  CİB/ATM            min 1 AZN / 1,0 %
Domestic -             CİB/ATM            min 1 / 1,2 %
16  "Unique" tipli əməliyyatlar (lotoreya/kozino/mərc) min 3 / 2 %