Əməliyyatın adı

Fiziki Şəxs

Milli Valyuta

Xarici Valyuta

1.

Cari hesabın açılması

Pulsuz

2.

Çek kitabçasının verilməsi

 

-25 vərəqli

10 AZN

-50 vərəqli

15 AZN

3.

Hesablar üzrə çıxarışların verilməsi

 

Hesab üzrə qalıq barədə elektron çıxarış

Pulsuz

Hesab üzrə dövriyyə barədə elektron çıxarışı

Pulsuz

Kağız daşıyıcıda hesab üzrə qalıq barədə çıxarış

1 AZN

Kağız daşıyıcıda hesab üzrə dövriyyə  çıxarışı

5 AZN

4.

Nağd pul vəsaitlərinin  inkasasiyası

Razılaşma yolu ilə

5.

Konverstasiya rüsumu

pulsuz

6.

Müştərinin tapşırığı ilə köçürmələr

 

Bankdaxili köçürmələr

0,1% / min 1 AZN

0,1% / min 1 ş.m.v

RİNN tabeli müəssisələr üçün Bankdaxili köçürmələr

Pulsuz

   -Digər rezident banklara köcürmələr

0.2% (min 1AZN mak 200 AZN)

-

RİNN tabeli müəssisələr üçün digər rezident banklara köcürmələr

0.1% (min 1AZN mak 100 AZN)

-

-Xarici valyutada köçürmələr

 

 

                         -USD

-

0.3% (min 20 USD mak 300 USD )

                        - EUR

-

0.3% (min 20 EUR mak 300 EUR)

                         -RUR

-

0.3% (min 500 RUR mak 25000 RUR )

                         -GBP

-

0.3% (min 25 GBP mak 300 GBP)

                         -Digər valyuta

-

0.3% (min 20 USD mak 300 USD )

7.

Cari hesaba nağd qaydada daxil olan  vəsaitdən artıq məbləğin nağdlaşdırılması haqqı (vergi nəzərə alınmadan)

0.5%

0.9%

8.

Cari hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq)

Pulsuz

9.

Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi müraciəti ilə)

25 AZN

25 ş.m.v