Sıra №-si Əməliyyatın adı “Azərpoçt”MMC
Fiziki Şəxs
    Milli Valyuta Xarici Valyuta
1 Cari hesabın açılması (valyuta növündən asılı olmayaraq) 5 AZN 5 $
2 Çek kitabçasının verilməsi
-25 vərəqli 10 AZN -
-50 vərəqli 15 AZN -
3 Hesablar üzrə çıxarışların verilməsi pulsuz -
4 Hesablar üzrə elektron aylıq çıxarışların verilməsi 2 AZN -
5 Hesablar üzrə çıxarış-dublikatların verilməsi 2 AZN -
   -1 aya qədər dövriyyələr 2 AZN -
   -3 aya qədər dövriyyələr 5 AZN -
     -1 il və daha çox müddətə dövriyyələr 10 AZN -
6 Nağd pul vəsaitlərinin  inkasasiyası razılaşma yolu ilə -
7 Manat əməliyyatları
7.1 Müştərinin tapşırığı ilə köçürmələr    
  Filialdaxili köçürmələr pulsuz -
  Filiallararası ( o cümlədən, Alanın hesabı digər bankda olduqda) 0.2% (min 1AZN mak 200 AZN) -
7.2 Müştərinin cari hesabından nağd vəsaitin çıxarılması x x
  Müştərinin cari hesabına hesablaşmadan-hesablaşmaya nağd qaydada daxil olan  vəsaitdən artıq aldığı məbləğdən tutulan  komissyon haqqı 0.5% -
7.3 Cari hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq) pulsuz -
7.4 Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi xahişi ilə) 25AZN  
8 Valyuta əməliyyatları
8.1 Müştərinin tapşırığı ilə valyuta ilə köçürmələr    
  -Filial daxili köçürmələr pulsuz -
-Ölkə daxili və xaricinə köçürmələr
                           -USD - 0.3% (min 20 USD 
mak 300 USD )
                        - EUR  - 0.3% (min 20 EUR 
 mak 400 EUR)
                         -RUR - 0.3% 
(min 500 RUR
 mak 5000 RUR )
                         -GBP - 0.3% 
(min 25 GBP 
mak 300 GBP)
 -Digər valyuta ilə - 0,3 % (min 20 USD ekvivalenti mak 300 USD ekvivalenti) 
8.2 Müştərinin cari hesabından nağd vəsaitin çıxarılması x x
  Müştərinin cari hesabına hesablaşmadan-hesablaşmaya nağd qaydada daxil olan  vəsaitdən artıq aldığı məbləğdən tutulan  komissyon haqqı - 0.9%
8.3 Valyutada cari hesabın aparılmasına görə haqq (aylıq) pulsuz -
8.4 Köçürmənin şərtlərində əlavə, dəyişiklik, ləğv edilməsi və təhqiqatın aparılması (müştərinin rəsmi xahişi ilə) - 25 USD
8.5 Konvertasiyaya görə  komisyon haqqı - -