Hüquqi şəxslər üçün tariflər

 

Hüquqi şəxslər üçün akkreditivlər üzrə tariflər