Yüklə

 

S/S Əməliyyatın növü və təsviri Korporativ kart
1  Dəstək haqqı (AZN)  1 illik - 25 AZN
 2 illik - 35 AZN
 3 illik - 45 AZN
2  İlkin mədaxil məbləği (AZN)  0 AZN
3  Kartın statusunun dəyişdirilməsi  pulsuz
4  Kartın vaxtından əvvəl dəyişdirilməsi  Kartın ilkin dəstək haqqı tarifinə bərabərdir
5  PİN kodun ATM vasitəsilə dəyişdirilməsi  1 AZN
6  "SMS xəbərdarlıq" xidməti üzrə aylıq dəstək haqqı  1 AZN
7  Azərpoçt MMC-nin terminallarında  min 0,5 / 1,9 %
8  Millikart Şəbəkəsində xidmət olunan digər bankların terminallarında  min 1,5 / 2 %
9  Millikart Şəbəkəsindən xaric  digər rezident bankların terminallarında  min 2,5 / 2.5 %
10  qeyri rezident bankların terminallarında
11  Konvertasiya haqqı  1 %