Azərbaycandan göndərilməsinə qadağa qoyulan mallar
 
odlu silah və onun döyüş sursatları, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika, 
radioaktiv maddələr, 
narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün ləvazimat, 
əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materillar, 
narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materillar, 
xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat, 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi,Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyəti üzrə informasiya sistemləri, sənədləri və arxivləri, 
dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr, 
xammal şəklində olan qiymətli metallar və qiymətli daşlar,
Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına düşmüş  nadir bitkilər,  maral və cüyür buynuzları, 
qiymətli ağac növləri (qoz, şabalıd, cökə, palıd, fıstıq, dəmir ağacı), 
müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi halları istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakı, Dövlət Siyahısına daxil olan milli mədəniyyət əmlakı olan obyektlər, 
pulların və poçt nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar, 
insan orqanları və ya toxumaları, 
canlı heyvanlar,
tezalışan maddələr,
zəhərli və toksikoloji maddələr,
bioloji və infeksion maddələr,
civə, kimyəvi reaktivlər və turşular,
insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar, 
tez xarab olan qida məhsulları,
öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər, 
sikkələr, banknotlar və ya yol çekləri, 
dövlət kəmiyyət vahidləri etalonları, 
Dövlət Arxiv Fondunun sənədləri,
üzərində dövlət gerbi həkk olunmuş sənədin əsli,
alkoqollu içkilər,
tütün məmulatları, 
maye, 
parfümeriya
çərəz,
qurudulmuş bitki növləri.