B

direktor

Maliyyə departamenti

Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsi

Büdcə,iqtisadi təhlil və investisiya şöbəsi

Maliyyə xidməti departamenti

Xəzinədarlıq şöbəsi

Valyuta mübadiləsinə nəzarət sektoru

Nəğd vəsaitlərin idarə olunması şöbəsi

İnnovativ ödənişlər şöbəsi

Ödəniş xidmətləri şöbəsi

Əməliyyatlar şöbəsi

Poçt xidmətləri departamenti

Poçt əməliyyatları şöbəsi

Poçt xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi

Beynəlxalq əlaqələr və hesablaşmalar şöbəsi

Poçt təhlili şöbəsi

İnzibati işlər üzrə departament

Təchizat və təsərrüfat şöbəsi

Əsas vəsaitlərin idarə olunması şöbəsi

Biznesin inkişafı və marketinq departamenti

Yeni layihələrin idarə olunması şöbəsi

Marketinq şöbəsi

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

İnformasiya texnologiyaları departamenti

Rabitə şəbəkəsinin idarə olunması şöbəsi

Proqram təminatı şöbəsi

Biznes proseslərin idarə olunması və tətbiqi şöbəsi

Texniki dəstək şöbəsi

Təşkilati işlər departamenti

Hüquq şöbəsi

İnsan resursları şöbəsi

Sənədlərlə iş şöbəsi

Təhlükəsizlik departamenti

İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyi şöbəsi

Mühafizə və rejim şöbəsi

Struktur bölmələrlə iş və nəzarət departamenti

Filial şəbəkəsinin idarə edilməsi şöbəsi

Struktur bölmələrə nəzarət şöbəsi

Risklərin idarə edilməsi departamenti

Risklərin idarə olunması şöbəsi

Maliyyə monitorinqi şöbəsi